Goedkoper, sneller en met  minder stress je conflict oplossen

Voor ieder conflict waar je zelf samen niet meer uitkomt kan mediation een oplossing zijn. Maar ook bij conflicten waar al kostbare juridische stappen zijn gezet kan ervoor gekozen worden om er via mediation alsnog uit te komen. Want juridisering van een conflict kost niet alleen veel geld, tijd en negatieve energie, enorme stress. Het levert uiteindelijk vooral verliezers op. En de onderlinge relatie is na een juridische strijd over het algemeen voorgoed beschadigd… Mediation helpt door de communicatie te herstellen, te komen tot win-win oplossingen, en zo ook de relatie te behouden. Dat kost uiteindelijk minder tijd, daarmee ook minder geld en ook minder stress.
Voor een succesvolle mediation is het noodzakelijk dat beide partijen belang hebben bij het vinden van een oplossing en daardoor gemotiveerd zijn voor de mediation. Wil één van de twee vooral in juridische zin gelijk krijgen, dan is mediation niet zinvol, maar ligt de weg naar de rechter of arbiter meer voor de hand.

Brede toepassing

Mediation is in te zetten voor ieder conflict waarbij partijen samen tot een oplossing willen te komen. Een van de meest bekende vormen op dit moment is mediation bij scheiding en andere aan familie gerelateerde conflicten zoals erfenissen. Ook bij het oplossen van burenruzies is mediation een effectieve vorm van conflictbemiddeling gebleken, waarbij buurtbemiddeling een specifieke plek heeft ingenomen. Vanuit onze maatschappelijke betrokkenheid participeren wij ook hierin actief als vrijwillige buurtbemiddelaar.

Onze focus: zakelijke conflicten – business mediation 

Dankzij de jarenlange ervaring in zakelijke dienstverlening en (IT) management is Rovar Management en Mediation bij uitstek uw mediator voor zakelijke conflicten.
Bij zakelijke conflicten (businessmediation) gaat het meestal om vastgelopen communicatie binnen een organisatie, een bedrijf of tussen bedrijven onderling. De business mediator begeleidt partijen bij hun onderlinge communicatie om weer in gesprek te komen en gezamenlijk afspraken te maken over de oplossing van hun conflict.
Businessmediation kan worden ingezet binnen de organisatie, bijvoorbeeld bij:

 • conflicten binnen de directie
 • conflicten met de ondernemingsraad
 • conflicten binnen een management team
 • conflicten binnen een projectteam
 • arbeidsconflicten tussen een medewerker en leidinggevende
 • conflicten binnen een afdeling, een team of tussen afdelingen onderling
 • conflicten binnen een vereniging (bestuur, vrijwilligers)

Maar ook voor conflicten tussen organisaties onderling kan mediation helpen constructieve oplossingen te vinden, zoals bij:

 • leverancier-klant conflicten
 • vastgelopen ICT projecten
 • SLA geschillen
 • concurrentie geschillen
 • bedrijfsovernames